Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/77
Название: Трансфармацыя канцэпту «радзіма» ў светапоглядзе Міхала Клеафаса Агінскага
Другие названия: The Transformation of the Concept “Motherland” in Mikhal Kleafas Ahinski’s Outlook
Авторы: Салаўёва, М. А.
Ключевые слова: Языкознание (лингвистика)
Частное языкознание. Языки мира
Лексикология. Лексическая семантика
Белорусский язык
Дата публикации: 2019
Издатель: Минский государственный лингвистический университет
Библиографическое описание: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2019. – № 2 (99). – С. 154–160.
Аннотация: У артыкуле аналізуецца трансфармацыя паняцця «радзіма» ў мемуарах грамадскага дзеяча і вядомага кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. З гэтай мэтай вывучаецца семантычнае напаўненне і кантэкстуальнае ўжыванне згаданага паняцця, а таксама яго сінонімы і прапазіцыі, у якіх ён выкарыстоўваецца. Аналіз матэрыялу даследавання дае падставу зрабіць выснову, што слова радзіма ў мемуарах павінна разглядацца як рэпрэзентацыя эмацыйна абумоўленага канцэпту, дэтэрмінаванага не толькі культурай і каштоўнасцямі народа, але і сацыяльна-палітычнай сітуацыяй і асабістым досведам аўтара. У артыкуле заключаецца, што аналізуемы тэкст не толькі раскрывае, але і спараджае новае для свайго часу разуменне канцэпту «радзіма», якое можа садзейнічаць інтэрпрэтацыі адпаведнага нацыянальнага канцэпту і паланэза М. Кл. Агінскага «Развітанне з Радзімай».
Описание: The article is dedicated to the analysis of the concept “motherland” in the memoirs by the eminent political figure and composer Mikhal Kleafas Ahinski. The concept is considered as an emotionally, experientially, culturally, and politically determined entity. It is concluded that the text under analysis not only deciphers but also generates a new understanding of the concept, which may enhance the interpretation of the corresponding national concept and the famous polonaise by the author.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/77
ISSN: 1819-7620
Располагается в коллекциях:Серия 1. ФилологияВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.