Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/77
Title: Трансфармацыя канцэпту «радзіма» ў светапоглядзе Міхала Клеафаса Агінскага
Other Titles: The Transformation of the Concept “Motherland” in Mikhal Kleafas Ahinski’s Outlook
Authors: Салаўёва, М. А.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Частное языкознание. Языки мира
Лексикология. Лексическая семантика
Белорусский язык
Issue Date: 2019
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2019. – № 2 (99). – С. 154–160.
Abstract: У артыкуле аналізуецца трансфармацыя паняцця «радзіма» ў мемуарах грамадскага дзеяча і вядомага кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. З гэтай мэтай вывучаецца семантычнае напаўненне і кантэкстуальнае ўжыванне згаданага паняцця, а таксама яго сінонімы і прапазіцыі, у якіх ён выкарыстоўваецца. Аналіз матэрыялу даследавання дае падставу зрабіць выснову, што слова радзіма ў мемуарах павінна разглядацца як рэпрэзентацыя эмацыйна абумоўленага канцэпту, дэтэрмінаванага не толькі культурай і каштоўнасцямі народа, але і сацыяльна-палітычнай сітуацыяй і асабістым досведам аўтара. У артыкуле заключаецца, што аналізуемы тэкст не толькі раскрывае, але і спараджае новае для свайго часу разуменне канцэпту «радзіма», якое можа садзейнічаць інтэрпрэтацыі адпаведнага нацыянальнага канцэпту і паланэза М. Кл. Агінскага «Развітанне з Радзімай».
Description: The article is dedicated to the analysis of the concept “motherland” in the memoirs by the eminent political figure and composer Mikhal Kleafas Ahinski. The concept is considered as an emotionally, experientially, culturally, and politically determined entity. It is concluded that the text under analysis not only deciphers but also generates a new understanding of the concept, which may enhance the interpretation of the corresponding national concept and the famous polonaise by the author.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/77
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Серия 1. ФилологияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.