Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6669
Title: Тэкст як аб’ект камунікатыўнай лінгвістыкі
Authors: Старасценка, Т. Я.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Общее языкознание
Язык и речь
Лингвистика текста. Лингвостилистика
Issue Date: 2021
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Жизнь языка в культуре и социуме : сб. науч. ст. – Минск : МГЛУ, 2021. – С. 248-254.
Abstract: Артыкул прысвечаны разгляду камунікатыўнага падыходу да тэксту з улікам камунікатыўнага ланцужка аўтар – тэкст – рэцыпіент. Звяртаецца ўвага на той факт, што тэкст з’яўляецца прадуктам першаснай камунікатыўнай дзейнасці аўтара і аб’ектам другаснай камунікатыўнай дзейнасці рэцыпіента. Кантакт аўтара і рэцыпіента праз тэкст адбываецца ў тым выпадку, калі прысутнічае агульнасць моўнай і канцэптуальнай сферы.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6669
ISBN: 978-985-28-0028-0
Appears in Collections:Жизнь языка в культуре и социуме (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.