Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/410
Title: Рэцэпцыя творчасці Янкі Маўра ў літаратурнай крытыцы 20–30 гг. ХХ стагоддзя
Other Titles: Reception of Janka Maur Creative Work in the Literary Criticism of the 1920–30s.
Authors: Лапцёнак, І. Б.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Issue Date: 2018
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2018. – № 2 (93). – С. 112-119.
Abstract: У артыкуле разглядаецца, якімі крытэрыямі кіраваліся крытыкі пры ацэнцы творчасці дзіцячых пісьменнікаў у перыяд станаўлення беларускай дзіцячай літаратуры. Шляхам аналізу крытычнай рэцэпцыі творчасці Янкі Маўра на аснове выкарыстання параўнальна-тыпалагічнага і структурна-функцыянальнага метадаў вызначаны падыходы да вывучэння літаратурнай спадчыны ў 20–30-я гг. ХХ стагоддзя, раскрыты іх змест, вылучаны галоўныя канцэптуальныя ўстаноўкі, якія аказалі ўплыў на развіццё літаратурнага працэсу.
Description: The article examines the criteria that critics used to evaluate the creative work of children’s writers during the Belarusian fiction for children formation period. By studying the reception of Yanka Maur’s work, approaches to the study of the literary heritage in the 1920s and 1930s have been determined, their content disclosed, the main conceptual guidelines singled out.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/410
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Серия 1. ФилологияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.