Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1929
Title: Камунікатыўна-прагматычныя магчымасці рэдуплікаваных лексічных адзінак у сучасным беларускім гутарковым маўленні
Authors: Малiцкi, Ю. В.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Частное языкознание. Языки мира
Лексикология. Лексическая семантика
Фонетика и фонология
Белорусский язык
Issue Date: 2018
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Теория коммуникации. Языковые значения : сб науч. ст. – Минск : МГЛУ, 2018. – Вып. 7. – С. 39–46.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца выпадкі выкарыстання рэдуплікаваных лексічных адзінак у сучасным беларускім гутарковым (дыялектным) маўленні. Аналізуюцца магчымасці названых лексем у аспекце рэалізацыі прагматычнага (экспрэсіўнага і эмацыйна-ацэначнага) зместу.
Description: The article deals with the facts of lexical reduplication in the modern Belarusian dialect сonversation. The pragmatic (expressive and estimated) functionality of reduplicated words has been analyzed.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1929
ISBN: 978-985-460-850-1
Appears in Collections:Теория коммуникации. Языковые значения (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.