Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9512
Title: Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Сучасная беларуская мова”
Authors: Казакевіч, Т. Г.
Будзіловіч, А. А.
Кныш, Л. С.
Барысенка, В. У.
Бурдзялёва, І. А.
Воінава-Страха, М. М.
Семянькевіч, А. В.
Сігаева, С. А.
Keywords: Методика преподавания отдельных языков
Методика преподавания отдельных языков в вузе
Учебно-методический комплекс
Белорусский язык
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Сучасная беларуская мова” [Электронны рэсурс] : для спецыяльнасці 1-21 06 01 “Сучасныя замежныя мовы (па напрамках)” / склад: Т. Г. Казакевіч [і інш.]. – Мiнск : МДЛУ, 2022. – Рэжым доступу: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9512
Abstract: Электронны вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны для арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбнай дысцыпліне “Сучасная беларуская мова” з мэтай замацавання ведаў і ўменняў студэнтаў, праверкі ступені іх сфарміраванасці, паглыблення і ўдасканалення валодання асноўнымі нормамі беларускай мовы. Складаецца з чатырох раздзелаў: тэарэтычнага, практычнага, кантролю ведаў, дапаможнага. Практычныя заданні суаднесены з адпаведным тэарэтычным матэрыялам, кантроль засваення ведаў прадугледжаны ў форме тэстаў, праверачных работ і тэкстаў для перакладу. Адрасаваны студэнтам 1 курса МДЛУ, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 06 01 “Сучасныя замежныя мовы (па напрамках)”.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9512
Appears in Collections:Учебно-методические комплексы (УМК, ЭУМК)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.