Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9352
Title: Функцыі англіцызмаў у сучаснай беларускай паэзіі
Other Titles: Functions of Anglicisms in Contemporary Belarusian Poetry
Authors: Барысюк, Т. П.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Частное языкознание. Языки мира
Английский язык
Белорусский язык
Взаимодействие языков
Лексикология. Лексическая семантика
Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 4 (119). – С. 118-126.
Abstract: Артыкул прысвечаны выяўленню функцый англіцызмаў у сучаснай беларускай паэзіі на матэрыяле вершаў вядомых аўтараў: Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча і Таццяны Сівец. Знойдзены наступныя функцыі: у якасці алюзій на іншаземныя рэаліі і творы мастацтва, у якасці экзатычнай рыфмы і для гумарыстычнага эфекту. Ключавыя словы: паэзія; сістэма вершаскладання; англіцызм.
Description: Barysiuk T. P. Functions of Anglicisms in Contemporary Belarusian Poetry. The article is devoted to revealing the functions of anglicisms in contemporary Belarusian poetry on the basis of poems by famous authors: Uladzimir Arlou, Andrei Khadanovich and Tatsiana Sivets. The following functions of anglicisms are identified: as allusions to foreign realities and works of art, as an exotic rhyme and for a humorous effect. Key words: poetry; verse composition system; anglicism.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9352
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.