Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9091
Title: Нацыянальна абумоўленыя асаблівасці падручніка па аўдыяванні для кітайскіх навучэнцаў
Authors: Барысенка, В. У.
Keywords: Методика преподавания отдельных языков
Методика преподавания отдельных языков в вузе
Методика преподавания белорусского языка как иностранного
Белорусский язык
Технологии, методы, формы и средства обучения
Обучение видам речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, перевод, аудирование)
Issue Date: 2021
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Беларуская мова, лiтаратура, культура i свет: праблемы рэпрэзентацыi: зб. навук. арт. па вынiках III Мiжнар. навук. канф., прысвеч. памяці Пятра Васючэнкі, Мiнск, 19 лiстап. 2020 г. – Мiнск: МДЛУ, 2021. – C. 274-277.
Abstract: Матэрыялы секцыі "Сучасныя тэндэнцыі ў методыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры"
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9091
ISBN: 978-985-28-0093-8
Appears in Collections:Беларуская мова, лiтаратура, культура i свет: праблемы рэпрэзентацы (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.