Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/8692
Title: Чалавек і гісторыя ў аповесці Е. Вежнавец «Па што ідзеш, воўча?»
Other Titles: Man and History in the Story of E. Vezhnavets “What are You Going for, Wolf?”
Authors: Бурдзялёва, І. А.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Беларусь
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 1 (116). – С. 90-96.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асаблівасці асэнсавання беларускай гісторыі за апошняе стагоддзе ў аповесці Евы Вежнавец. Трагічная і драматычная гісторыя, якая падпадае пад пільную ўвагу аўтара, паўстае актыўнай удзельніцай сюжэта, яго асноўнай рухаючай сілай і глыбока траўміруе характар герояў, дэфармуе іх лёсы. Таксама звяртаецца ўвага на кампазіцыйныя асаблівасці твора, яго вобразную сістэму і наратыўныя прыёмы. К л ю ч а в ы я с л о в ы: канцэнтрацыя трагічнага вопыту; гістарычная траўма; наратыўныя прыёмы.
Description: Burdzialova I. Man and History in the Story of E. Vezhnavets “What are You Going for, Wolf?” Eva Vezhnavets’ story reflects Belarusian history of the last century. The article analyzes the author’s conceptual focus on tragic and dramatic events through which the main characters are portrayed as deeply traumatized by history. It is noted that history becomes an active factor in the plot. The article focuses on the composition, imagery and narrative features. K e y w o r d s: concentration of tragic experience; historical trauma; narrative techniques.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/8692
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.