Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6727
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБарковіч, А. А.-
dc.date.accessioned2021-06-25T06:54:40Z-
dc.date.available2021-06-25T06:54:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationКонтрастивные исследования языков и культур : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч. конф., Минск, 30-31 окт. 2019 г. – Минск : МГЛУ, 2021. – С. 272-276.en_US
dc.identifier.isbn978-985-28-0043-3-
dc.identifier.urihttp://e-lib.mslu.by/handle/edoc/6727-
dc.descriptionBarkovich A. A. Metalexical Significance: Linguistic Actualization. Long-term benefits of speech semantics metalexical interpretation are based on the possibility to develop from the individual lexemes interpretation level to the metalexical interpretation level of the text semantics and, in a broader context, the discursive semantics. Practice proves the propriety of actual modification and development of semantics description tools. In this regard, one of the key characteristics of linguistic categoriality is the universal of metalexical significance.en_US
dc.description.abstractПерспектыўнасць металексічнай інтэрпрэтацыі семантыкі маўлення грунтуецца на магчымасці пераходу ад узроўню інтэрпрэтацыі асобных лексем да ўзроўню металексічнай інтэрпрэтацыі семантыкі тэксту і – у больш шырокім кантэксце – дыскурсу. Практыка пацвярджае апраўданасць актуальнай мадыфікацыі і развіцця сродкаў апісання семантыкі. У дадзенай сувязі адной з ключавых характарыстык лінгвістычнай катэгарыяльнасці з’яўляецца ўніверсалія металексічнай значымасці. Мэтазгоднасць шырокай, у тым ліку металексічнай рэпрэзентацыі значымасці сёння абумоўлена «лінгваінфармацыйнай» спецыфікай самой камунікацыйнай сферы. Семантыка тэксту і дыскурсу ў аспекце сучаснай камунікацыі набывае асаблівую «адчувальнасць» да прэцызійных і верыфікаваных складнікаў тэксту. Але інтэрпрэтацыя элементаў з апорай на лексічную семантыку словаўжывання не дазваляе дасягнуць неабходнай дыскрэтнасці камп’ютарнага апасродкавання маўлення. Класічнымі аргументамі ў дадзеным кантэксце сталі нараканні на недасканаласць машыннага перакладу, у многім заснаванага на «традыцыйнай» лексікаграфіі і ўласналінгвістычнай семантыцы метаапісанняў. Адным з шляхоў удасканалення сучаснай камунікацыі з’яўляецца распрацоўка металексічнай семантыкі маўлення і яе імплементацыя ў лінгвістычную тэорыю.en_US
dc.publisherМинский государственный лингвистический университетen_US
dc.subjectЯзыкознание (лингвистика)en_US
dc.subjectПрикладное языкознаниеen_US
dc.subjectВычислительная лингвистикаen_US
dc.titleМеталексічная значымасць: лінгвістычная актуалізацыяen_US
dc.title.alternativeMetalexical Significance: Linguistic Actualizationen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Контрастивные исследования языков и культур (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.