Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5868
Title: Гісторыя Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс. Ч. 1
Authors: Цымбал, А. Г.
Keywords: История. Исторические науки
Беларусь
Учебно-методический комплекс
Issue Date: 2012
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Цымбал, А. Г. Гiсторыя Беларусi : вучэб.-метад. комплекс : у 3 ч. Ч. 1 : Ад старажытных часоу да Вялiкага Княства Лiтоускага (1569 г.) / А. Г. Цымбал ; Мiнскi дзярж. лiнгвiст. ун-т. - Мiнск : МДЛУ, 2012. - 84 с.
Abstract: У першай частцы вучэбна-метадычнага комплексу па гісторыі Беларусі падаюцца вучэбна-тэматычны план, планы семінарскіх заняткаў, метадычныя рэкамендацыі, дакументы і матэрыялы, заданні для паўтарэння, літаратура і пытанні да паўтарэння па вучэбных тэмах ад старажытных часоў да Вялікага Княства Літоўскага (1569 г.). Адрасуецца выкладчыкам кафедры айчыннай гісторыі і сусветнай культуры і студэнтам Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5868
ISBN: 978-985-460-505-0
Appears in Collections:Учебно-методические комплексы (УМК, ЭУМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цымбал ВМК Гісторыя Частка 1.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.