Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5824
Title: Матыў памяці і тэма Беларусі ў міжваеннай паэзіі Леанарда Падгорскага-Аколава
Other Titles: Memory Motif and the Theme of Belarus in Leonard Podhorski-Okołów’s Interwar Poetry
Authors: Хмяльніцкі, М. М.
Keywords: Литературоведение
Литература отдельных стран и народов
Польша
Issue Date: 2020
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2020. – № 6 (109). – С. 128-134.
Abstract: У артыкуле выяўляюцца роля і спецыфіка функцыянавання матыву памяці ў між-ваеннай творчасці польскага паэта беларускага паходжання Леанарда Падгорскага-Ако-лава (1891–1957). На матэрыяле яго зборніка «Беларусь» (1924) разглядаюцца формы і ўзроўні мастацкага ўвасаблення тэмы малой радзімы: успаміны пра сям’ю, міфалагіза-цыя і ідэалізацыя бацькоўскага дома, лірычныя перажыванні, споведнасць інтанацый, багацце пейзажных замалёвак, патрыятычны пафас, рамантычная традыцыя, топас мяжы, дыхатаміі Тады – Зараз, Там – Тут. Матыў памяці і тэма Радзімы ў паэзіі Л. Падгорскага-Аколава раскрываюцца на аснове шырокага дыяпазону псіхалагічных перажыванняў лірычнага героя праз актуалізацыю матываў і вобразаў польскай паэзіі ХІХ стагоддзя.
Description: Khmialnitski M. Memory Motif and the Theme of Belarus in Leonard Podhorski-Okołów’s Interwar Poetry. The article considers the types and forms of the ideological and artistic presentation of the memory motif in the interwar poetic works of Leonard Podhorski-Okołów (1891–1957), a Polish poet of Belarusian origin. The conceptual and contextual analysis of the Belarus (1924) poetry collection allows identifying the main form of embodiment and functioning of his small homeland theme: family memoirs; home sacralisation; the past-present dichotomy; the border and the road motif; the topos of the village as a psychological Arcadia. The textual levels of reception of the romantic tradition (works by Adam Mickiewicz) have been systematized.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5824
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.