Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5809
Title: Рэпрэзентацыя катэгорыі праспекцыі ў мастацкім тэксце
Other Titles: Representation of the Category of Prospection in the Literary Text
Authors: Дзігадзюк, В. П.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Частное языкознание. Языки мира
Лингвистика текста. Лингвостилистика
Белорусский язык
Issue Date: 2020
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2020. – № 6 (109). – С. 15-22.
Abstract: У артыкуле на матэрыяле твораў В. Іпатавай і Л. Рублеўскай разглядаецца праспекцыя як форма дыскантынуума мастацкага твора. Аналізуецца моўная рэпрэзентацыя праспекцыі на розных сінтаксічных узроўнях. Актуалізацыя часавага напрамку ў будучае на ўзроўні лексемы адбываецца з наяўнасцю прыслоўяў часу, формамі часу дзеяслова; на ўзроўні сказа – у незалежных канструкцыях з контрафактыўным значэннем, у розных ты-пах складаных сказаў, у далучальных канструкцыях; у межах звышфразавага адзінства – сінсемантычнымі сказамі, у канструкцыях з імпліцытнай семантыкай, у рэдукаваных канструкцыях, ініцыюецца дэлібератыўнымі пытаннямі, з дапамогай фактару матывацыі. Вызначаецца спецыфіка і механізмы іх функцыянавання ў мастацкіх тэкстах пісьменнікаў. Выяўляюцца значэнні актуалізацыі катэгорыі – меркавання, прадбачання, разважання.
Description: Digadyuk V. Representation of the Category of Prospection in the Literary Text. The article investigates the question of determining the ways of language marking of prospection in the Belarusian literary text. The meanings of discontinuum actualization based on the lexical-semantic component of the text are presented. Lexical and grammatical markers of transition to the time space of the future are identified and systematized. The findings of the research determine the functions of the category of prospection at the level of a word, a sentence, a super-phrasal unity.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/5809
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.