Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2867
Title: Семантычна недыферэнцыраваная рэдукцыя ў беларускай і англійскай мовах
Other Titles: Semantically Undifferentiated Reduction in Belarusian and English
Authors: Субота, К. І.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Грамматика
Английский язык
Белорусский язык
Issue Date: 2019
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2019. – № 6 (103). – С. 45-50.
Abstract: Артыкул прысвечаны даследаванню структурнай арганізацыі семантычна недыферэнцыраваных рэдукаваных сказаў у беларускай і англійскай мовах. У рабоце выяўлены ўніверсальныя і спецыфічныя параметры тыпалогіі сінтаксічных адзінак у мовах сінтэтычнага і аналітычнага тыпаў – магчымасць структурнай дыферэнцыяцыі сказаў, асаблівасці сінтаксічнай сувязі і парадак слоў; знойдзены і сістэматызаваны звышфразавыя тыпы семантычна недыферэнцыраванай рэдукцыі ў беларускай і англійскай мовах.
Description: Subbota K. I. Semantically Undifferentiated Reduction in Belarusian and English. The article explores the structural organization of semantically undifferentiated incomplete sentences in Belarusian and English. Universal and specific parameters of syntax typology of units in the languages of synthetic and analytical types are revealed: structural differentiation of sentences, peculiarities of syntax connection and the word order. Superphrasal types of semantically undifferentiated reduction in Belarusian and English were identified and systematized as well.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2867
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.