Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1982
Title: Семантыка iрэальнасцi: волевыяуленне у беларускай i англiйскай мовах
Authors: Гапеева, В. М.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Английский язык
Белорусский язык
Грамматика
Лексикология. Лексическая семантика
Issue Date: 2019
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Гапеева, В. М. Семантыка iрэальнасцi: волевыяуленне у беларускай i англiйскай мовах : [манаграфiя] / В. М. Гапеева ; рэц.: Т. П. Карпiловiч, Н. Ю. Паулоуская ; Мiнскi дзярж. лiнгвiст. ун-т. - Мiнск : МДЛУ, 2019. - 200 с.
Abstract: Манаграфія прысвечана праблематыцы ірэальнай мадальнасці ў супастаўляльным аспекце, дзе разглядаюцца пытанні функцыянавання катэгорыі волевыяўлення на матэрыяле беларускай і англійскай моў. Аўтар прапануе ўласную канцэпцыю волевыяўлення як субзоны ірэальнасці, вылучаючы тыпалагічныя заканамернасці рэалізацыі валітыўнай мадальнасці ў аналізуемых мовах. Адрасуецца лінгвістам, перакладчыкам і студэнтам філалагічных спецыяльнасцей. У афармленні вокладкі выкарыстана карціна Надзі Хадасевіч-Лежэ “Букет кветак з маленькім сабачкам”.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1982
ISBN: 978-985-460-926-3
Appears in Collections:Монографии МГЛУ одним файлом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гапеева В.М.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.