Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1776
Title: Апазіцыя эмоцый шчасце/няшчасце ў беларускіх і англійскіх фразеалагічных адзінках
Other Titles: Opposition of the Emotions Happiness/Unhappiness in Belarusian and English Phraseological Units
Authors: Пуйша, В. А.
Keywords: Языкознание (лингвистика)
Сравнительное языкознание. Сопоставительная лингвистика
Лексикология. Лексическая семантика
Английский язык
Белорусский язык
Issue Date: 2018
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Контрастивные исследования: текст, предложение, слово : сб. науч. ст. преподавателей и аспирантов МГЛУ. - Минск : МГЛУ, 2018. – Вып. 5. – С. 102-105.
Abstract: Прааналізаваны агульныя і спецыфічныя характарыстыкі ўжывання беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў з семантыкай шчасце/няшчасце. Даказана, што падабенства рэалізацыі гэтых эмоцый абумоўлена наяўнасцю тоесных маральна-этычных прадстаўленняў беларусаў і англічан пра дабро і зло. Адрозненні спосабаў эксплікацыі гэтых станаў абумоўлены шматлікімі экстралінгвістычнымі ўласцівасцямі.
Description: Puisha V. A. Opposition of the Emotions Happiness/Unhappiness in Belarusian and English Phraseological Units. Common and specific features of the use of Belarusian and English idioms with the semantics of happiness/unhappiness were analysed. It was proved that common features of the realization of these emotions were determined by the existence of hidden moral and ethical representation of good and evil by Englishmen and Belarusians. Distinctions of means of the explication of these states are determined by numerous extralinguistic features.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/1776
ISBN: 978-985-460-863-1
Appears in Collections:Контрастивные исследования: текст, предложение, слово (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пуйша В. А. Апазіцыя эмоцый шчасце няшчасце.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.