Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/11032
Title: Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi : вучэб. праграма ўcтaновы выш. адукацыi па вучэб. дысцыплiне для спецыяльнасцей: 1-21 06 01 «Сучасныя замежныя мовы (па напрамках)» 1-23 01 02 «Лiнгвicтычнае забеспячэнне мiжкультурных камунiкацый (па напрамках)» 1-02 03 08 «Замежная мова (з пазначэннем мовы)» : УД-106/02/08-I/уч
Authors: Новiкаў, С. Я.
Лютко, С. Р.
Цымбал, А. Г.
Keywords: Учебная программа
История. Исторические науки
Беларусь
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi : вучэб. праграма ўcтaновы выш. адукацыi па вучэб. дысцыплiне для спецыяльнасцей: 1-21 06 01 «Сучасныя замежныя мовы (па напрамках)» 1-23 01 02 «Лiнгвicтычнае забеспячэнне мiжкультурных камунiкацый (па напрамках)» 1-02 03 08 «Замежная мова (з пазначэннем мовы)» / склад.: С. Я. Новiкаў, С. Р. Лютко, А. Г. Цымбал ; Мiн. дзярж. лiнгвiст. ун-т. – Мiнск, 2022.
Abstract: Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыплiне «Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi» для ўстаноў вышэйшай адукацыi (зацверджана намеснiкам Мiнicтра адукацыi Рэспублiкi Беларусь 29.04.2022 г. Рэгiстрацыйны нумар № ТД-СГ.037/тып.) па вучэбных планаў па спецыяльнасцях 1-21 06 01 «Сучасныя замежныя мовы (па напрамках)», 1-23 01 02 «Лiнгвicтычнае забеспячэнне мiжкультурных камунiкацый (па напрамках)», 1-02 03 08 «Замежная мова (з пазначэннем мовы)».
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/11032
Appears in Collections:Учебные программы по учебным дисциплинам

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106-Gistoryya-belaruskaj-dzyarzhaunasci.pdf2,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.