Please use this identifier to cite or link to this item: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/10174
Title: Эксперыментальны характар эвалюцыі еўрапейскай драмы
Other Titles: Experimental Character of the European Drama Evolution
Authors: Боричевская, Т. Г.
Keywords: Литературоведение
Теория литературы
Issue Date: 2022
Publisher: Минский государственный лингвистический университет
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 5 (120). – С. 150-158.
Abstract: У артыкуле даследуецца драматургічны эксперымент у яго лінейным і паралельным варыянтах як неад’емны фактар развіцця еўрапейскай драмы; прасочваецца эксперыментальнае відазмяненне і пераасэнсаванне тэатральнай традыцыі тэарэтыкамі драматургіі і аўтарамі п’ес самых розных кірункаў; аналізуецца цесная сувязь драматургічнага канону, прапанаванага Арыстоцелем, і эксперыментальнай канцэпцыі драмы. Ключавыя словы: эксперымент; лінейны; паралельны; драма; тэатр; традыцыя; развіццё; творчасць; тэорыя; класіка.
Description: Barycheuskaya T. Experimental Character of the European Drama Evolution. The article examines the dramatic experiment in its linear and parallel versions as an integral factor in the evolution of European drama and traces an experimental modification and rethinking of the theatrical tradition by theorists of drama and authors of plays of various literary movements. Key words: experiment; linear; parallel; drama; theatre; tradition; development; creativity; theory; classics.
URI: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/10174
ISSN: 1819-7620
Appears in Collections:Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология (статьи)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150-158.pdf373,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.